کلاسها

موسیقی کودکان(بلز،فلوت رکوردر)

سازهای بادی فلزی(ترومپت،ساکسیفون،فلوت باس)

سازهای بادی چوبی (ابوا،کلارینت)

سازهای زهی آرشه ای(ویولن،ویولا،کمانچه،ویولن سل،کنتر باس)

سازهای شستی دار(پیانو،آکاردئون)

سازهای زهی مضرابی(تار،ستار،گیتار،عود)

سازهای کوبه ای(تمبک،دف،دایره،کاخن)

سلفژ (دیدخوانی)

آواز(ایرانی و کلاسیک)

سازهای الکتریک(کیبورد،گیتار الکتریک)

سازهای محلّی(سرنا،نی لبک)