برگزاری سومین کنسرت آموزشی آموزشگاه خورشید (شهریور 97)

سومین کنسرت هنرجویان آموزشگاه خورشید با حضور خانواده ها و هنرجویان در تاریخ 13 شهریور 97 در سالن محنا آموزش و پرورش واقع در خیابان سردار جنگل رشت برگزار شد.و هنرجویان در قالب  گروهی و فردی در سازهای مختلف به اجرای قطعات پرداختند.

photo_2018-09-06_10-10-22photo_2018-09-06_10-10-52photo_2018-09-06_10-11-02photo_2018-09-06_10-11-07photo_2018-09-06_10-11-11photo_2018-09-06_10-10-59photo_2018-09-06_12-17-11